Polityka prywatności

Prywatność

Przetwarzamy wyłącznie te dane użytkowników, które są niezbędne do zapewnienia dostępu do portalu oraz tworzenia statystyk związanych z odwiedzinami portalu.

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych, zgodnie z powyższym jest Artur Klein. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Pliki cookies

Cookies to małe pliki, które zapisują się na komputerze automatycznie podczas wizyt użytkownika. Portal korzysta z plików cookies, które umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika i efektywną nawigację pomiędzy stronami www. Niniejsza strona www korzysta z plików cookies wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik może określić sposób postępowania z plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki www.

Google Analitycs (cookies)

Google Analytics to bezpłatne narzędzie internetowe Google, które pozwala właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Google Analytics zapisuje pliki cookie pod domeną odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookies, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zastrzeżeń w związku z funkcjonowaniem niniejszej strony www, prosimy uprzejmie o kontakt firma@arturklein.pl.

Prawa autorskie

Niniejsza strona www jak i zamieszczone na niej materiały (zdjęcia i opisy) są „utworami” w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631) i w związku z powyższym stanowią dobra chronione prawem własności intelektualnej. Podmiotem uprawnionym jest Artur Klein, któremu przysługują wszystkie prawa wyłączne do w/w materiałów. Użytkownik może korzystać ze strony www oraz zamieszczonych na niej materiałów wyłącznie w zakresie przewidzianym przez prawo. Artur Klein nie udziela w tym zakresie jakichkolwiek licencji użytkownikom. Jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej strony www lub zamieszczonych na niej materiałów (w tym zdjęć oraz opisów) do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnego zezwolenia pisemnego Artur Klein

Informujemy, że zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (w tym zdjęć bądź opisów) - podlega odpowiedzialności karnej (art. 115 ust. 1 w/w ustawy),
  • kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór (w tym zdjęcia bądź opisy) - podlega odpowiedzialności karnej (art. 116 ust. 1 w/w ustawy),
  • kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór (w tym zdjęcia bądź opisy) - podlega odpowiedzialności karnej (art. 117 ust. 1 w/w ustawy).

Zastrzeżenie zmian

Niniejszym zastrzegamy, że powyższe postanowienia Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.